Menu

Borgerlige bortforklaringer i sagen om brud på FN-konventionen om statsløse

der er travlt ved hndvasken hos vok i sagen om statslses rettigheder

Højrefløjen, især DF, prøver nu at sætte spørgsmålstegn ved, om Danmark overhovedet skulle have ratificeret FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961), og om den overhovedet gælder i Danmark, når den ikke er omsat i konkrete danske lovbestemmelser. Tilmed påstår nogle, at konventionen blev vedtaget for at støtte palæstinenserne i deres kamp mod den israelske zionisme - selv om den vigtigste baggrund for konventionen var jødernes egen historie .

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Bagsiden

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?